piektdiena, 2024. gada 23. februāris

/ 07.09.2007. /
Asociācijai izveidota sava mājas lapa


Šodien un turpmāk piedāvāsim aktuālāko informāciju par jauno, kas parādās mācību saturā un metodēs, izvērtēt to un izvēlēties labāko un atbilstošāko, lai sasniegtu mācību mērķus.

Centīsimies iepazīstināt Jūs ar kolēģu veiksmīgāko pieredzi, kā arī veidosim metodisko materiālu izstādes un apkoposim publikācijas.

Informēsim Jūs par pasniedzēju profesionālā līmeņa paaugstināšanas un tālākizglītības iespējām, kā arī iespēju robežās organizēsim tikšanās ar speciālistiem, kas varētu palīdzēt valodu pasniedzējiem pilnveidoties, aicinot Jūs nepārtraukti papildināt zināšanas.

Piedāvāsim Jūsu uzmanībai aktuālāko mācību grāmatu un mācību līdzekļu apskatu.

Lai sekmētu kvalitatīvu darba procesa norisi asociācijā, aicinām Jūs veidot pozitīvu sadarbības vidi un aktīvi iesaistīties tā satura pilnveidošanā.