pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

/ 20.10.2008. /
Kvalifikācijas celšanas kurss itāļu valodas pasniedzējiem Rīgā


Pirmo reizi no 27. - 29. novembrim tiek rīkots kvalifikācijas celšanas kurss "Itāļu valodas pasniedzējiem un topošajiem pasniedzējiem", kuru vadīs prof. Stefano RAPISARDA (Katānijas universitāte, Itālija).

Kurss notiks Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes Itāļu valodas lektorāta telpā (Visvalža ielā 4a 402. auditorijā).

Kursa saturs ir sadalīts 5 autonomās sesijās, kuru galvenā ievirze ir itāļu valodas apmācība (izmantojot autentiskus palīgmateriālus, modernās tehnoloģijas, problēmsituāciju risinājumi darbā ar studentiem utt. – kursa programma itāļu valodā un īsa informāciju par vieslektoru skatāma pielikumā).  (~105 kB)  (~295 kB)

Kurss ir bezmaksas un tajā aicināti piedalīties visi interesenti!

Lūdzam apstiprināt savu dalību pie kursa organizētājas Baibas Bankavas: baibabankava@yahoo.com vai baiba.bankava@alii.lv (tel. 29662244)

Pasākums notiek sadarbībā ar Itālijas Ārlietu ministriju, Itālijas vēstniecību Latvijā, Latvijas Universitāti, Moderno valodu fakultāti, Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociāciju un Latvijas Kultūras Akadēmiju.