pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

/ 24.09.2007. /
Itāļu valodas nedēļas pasaulē ietvaros izsludināts fotogrāfiju konkurss.
Tēma – "Itālijas un Baltijas jūra".


Fotogrāfiju konkurss norisinās laikā no 18. septembrim līdz 9. oktobrim.

Fotogrāfijas (maks. 3 darbi) ir jāiesniedz Itāļu valodas centrā (Moderno valodu fakultātē, 402. telpā, Visvalža ielā).

Katrai fotogrāfijai jānorāda autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs, kā arī jāsniedz neliels apraksts itāļu valodā, piemēram: kur ir uzņemta fotogrāfija, kad, kāpēc konkursa dalībnieks ir izvēlējies tieši šo fotogrāfiju utt.

Vērtēšanas komisija, kuru pārstāv Latvijas Itāļu valodas pasniedzeju asociācijas biedri, izvērtēs labākās fotogrāfijas un noteiks konkursa uzvarētājus.

Konkursa darbi jāiesniedz līdz š. g. 5 oktobrim.
Apbalvošana notiks 10. oktobrī plkst. 10:30 Itāļu valodas centrā.No 8. līdz 12. oktobrim fotogrāfijas varēs apskatīt kopīgi izveidotā izstādē.

Ja gadījumā rodas jautājumi, lūdzam sūtīt pa e-pastu: alii.informazione@alii.lv