pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

/ 05.02.2009. /
Veidosim virtuālo bibliotēku kopā!


Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija ir iecerējusi izveidot virtuālo bibliotēku-mediatēku, kur ikviens kolēģu starpā varētu dalīties ar noderīgiem itāļu valodas mācību materiāliem (metodiskie materiāli, mācību grāmatas, daiļliteratūra, DVD u.c.).

Lai to īstenotu, mums ir nepieciešams izveidot vienotu sarakstu ar mācību materiāliem, kas Jums ir personīgi pieejami un ar ko Jūs labprāt dalītos ar saviem kolēģiem. Tādējādi, rastos iespēja ietaupīt laiku, ko meklēšanas nolūkos Jūs pavadītu grāmatnīcas, bibliotēkās vai internetā, lai atrastu vajadzīgo.

Galvenais mērķis ir uzlabot itāļu valodas pasniegšanas un/vai mācīšanās kvalitāti Latvijā.

Lūdzam sūtīt sarakstu   (~23 kB) Marco Campassi pa e-pastu: latvia@inwind.it

Paldies par Jūsu ieguldījumu!