piektdiena, 2024. gada 23. februāris

/ 04.09.2009. /
GRUNTVIG stipendiātes Baibas Bankavas iegūtā pieredze kursos "Organizzare e gestire la formazione dei docenti di lingue" Venēcijā


2009. gada janvārī Akadēmisko programmu aģentūra izsludināja pieteikšanos Gruntvig profesionālās pilnveides individuālajai stipendijai, kuru saņēma Baiba Bankava, Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācijas biedre, šīs atskaites autore.

Kursus organizēja Venēcijas Ca’ Foscari universitātes ITALS Laboratorija (www.itals.it), Paolo E. Balboni vadībā. Vairāku desmitu monogrāfiju un mācību līdzekļu autors P.E. Balboni ir ne tikai Itālijā labi zināms valodnieks, bet arī starptautiska mēroga speciālists valodas politikas un didaktikas jautājumos. Arī pārējie docētāji bija zinoši un pieredzes bagāti.

Kursi tika organizēti 3 etapos: pirmajā daļā (2009.g. jūlijs) tiešsaistē notika kursantu un pasniedzēju iepazīšanās. Kursa dalībnieki galvenokārt bija ārpus Itālijas strādājoši itāļu valodas (kā otrās valodas un/vai svešvalodas) pasniedzēji. Kursanti pārstāvēja Vāciju, Grieķiju, Spāniju, Šveici, Nīderlandi, Austriju. Kursanti dalījās jau esošajā pieredzē un norādīja mērķus, kurus gribētu sasniegt šo kursu noslēgumā. Speciāli izveidotajā e-forumā tika ievietoti materiāli, lai pilnvērtīgi sagatavotos klātienes semināriem.

Otrā daļa (2009. g. 24-28. augusts Venēcija) iekļāva klātienes apmācības seminārus ar teorētisku un praktisku ievirzi, pēdējā apmācības dienā prezentējot grupās izstrādāto darbu un kārtojot rakstisko eksāmenu. Trešā daļa (2009.g. septembris) on line vidē ietver apgūto materiālu aprobāciju, rakstiskā eksāmena rezultātu analīzi un case study prezentāciju instruktora vadībā.

Ieguvums apmeklējot šos kursus ir nozīmīgs, jo līdz šim neviens no Latvijā strādājošiem itāļu valodas pasniedzējiem nav papildinājis pieredzi šāda tipa (resp. kā izglītot itāļu valodas pasniedzējus) kursos; Latvijā itāļu valodas pasniedzēju kvalifikācijas celšanas iespējas ir ierobežotas un vēl sākuma stadijā, tādējādi, daloties pieredzē un materiālos (bibliogrāfiju lejupielādējiet šeit:  (~32 kB)) ar Itāļu valodas pasniedzēju asociācijas biedriem daļēji tiks dots pienesums itāļu valodas pasniedzēju profesionālajai izaugsmei.

Novēlu visiem LIVPA kolēģiem rast iespēju apmeklēt šāda veida kursus.