pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

/ 28.09.2009. /
Fotokonkurss "Itāļu valoda starp mākslu, zinātni un tehnoloģijām" - IX Itāļu valodas nedēļas pasaulē tēmas ietvaros


Studenti, kolēģi un citi itāļu valodas interesenti, arī šogad IX Itāļu valodas nedēļas pasaulē ietvaros izsludinām foto konkursu par tēmu: Itāļu valoda starp mākslu, zinātni un tehnoloģijām, kas norisināsies laikā no 19. līdz 25. oktobrim.

Lai arī tēma šogad nav tik viegli interpretējama, ar nepacietību gaidīsim Jūsu darbus! Ideju ierosmei pievienojam Itāļu valodas nedēļas vadlīnijas, ko izstrādājusi Kruskas Akadēmija (Accademia della Crusca).  (~35 kB)

Aicinām iesūtīt fotogrāfijas (vienu vai vairākas), kas atspoguļo itāļu mākslu, zinātni, tehnoloģijas (piem., mākslas izstrādājumi vai dizaina objekti, piemineklis vai ēka redzēta no cita skatupunkta, Itālijas pilsēta, kas ieraudzīta caur binokli, īpašs kulinārijas produkts...).

Fotogrāfijas ar īsu komentāru, norādot vietu, laiku, nosaukumu un autora vārdu, sūtiet uz e-pastu: inga.kalnina@alii.lv vai noformētu uz A4 vai A3 kartona lapas iesniedziet Itāļu valodas centrā līdz 9. oktobrim.

Itāļu valodas nedēļas pasaulē laikā fotogrāfijas varēs apskatīt mājaslapā www.alii.lv, kā arī Latvijas Universitātes, Moderno Valodu fakultātes Itāļu valodas centrā (Visvalža ielā 4a, 402. aud.)