pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

/ 29.09.2009. /
Tikšanās ar prof. Stefano Rapisarda (Katānijas Universitāte)


Kolēģi un kolēģes, kā arī studenti un citi interesenti esat laipni gaidīti uz tikšanos-semināru š.g. 7. oktobrī ar profesoru Stefano Rapisarda, ar kuru iepazināmies pagājušā gada novembrī viņa vadītajos kvalifikācijas celšanas kursos "Itāļu valodas pasniedzējiem un topošajiem pasniedzējiem".

Tikšanās notiks plkst. 18.30 Moderno valodu fakultātē (Visvalža ielā 4a-402.aud.).

Diskusijas tēmas:

  • ieskats iepriekšējo kursu laikā apgūtajā metodikā un tās praktiskajā lietošanā
  • aktualitātes itāļu valodas pasniegšanas metodikā un materiālos
  • ieteikumi un ierosinājumi nākamajam kvalifikācijas kursam
  • informācijas apmaiņa starp itāļu valodas pasniedzējiem

Visi dalībnieki tiek aicināti aktīvi iesaistīties diskusijā par gūto pieredzi itāļu valodas apmācībā, iesakot mācību materiālus, interneta resursus, metodiskās aktivitātes.

Lūdzam Jūs apstiprināt savu dalību uz tikšanos, sūtot vēstuli uz e-pastu: rita.lupi@gmail.com