pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

/ 11.10.2010. /
Informācija par CILS eksāmeniem


Visi, kas ir ieinteresēti kārtot CILS (Italiano come Lingua Straniera) eksāmenu un saņemt sertifikātu, kas apliecina itāļu valodas prasmi, ko izsniedz Sjēnas Universitāte (Università per Stranieri di Siena), ir aicināti tikties LU Humanitāro Zinātņu fakultātes Itāļu valodas lektorātā (Visvalža ielā 4a, 402. aula) lai noteiktu dalībnieku līmeni un sagatavotos eksāmena jautājumiem. Tikšanās tiek plānotas š.g. 13. un 27. oktobrī, kā arī 3., 24. un 31. novembrī no plkst. 16:30 līdz plkst. 18:00.

CILS eksāmena sesija notiks š. g. 2. decembrī. Pieteikšanās termiņš – 18. oktobris. Līdz pieteikšanās datumam ir nepieciešams paziņot līmeni, kurā tiks kārtots eksāmens (no A1 līdz C2, atbilstoši Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē). Nākamās eksāmena sesijas notiks 2011. gada 9. jūnijā un 1. decembrī.

Tikšanās laikā ikviens varēs saņemt detalizētāku informāciju par eksāmena gaitu, kā arī reģistrēties eksāmena kārtošanas sesijai.