ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija (LIVPA) ir dibināta 2007. gada 20. februārī, apvienojot savas nozares speciālistus – Latvijā strādājošus itāļu valodas pasniedzējus.

LIVPA mērķis ir veicināt itāļu valodas pasniedzēju sadarbību, sekmējot speciālistu pieredzes apmaiņu valstī un ārpus tās, paaugstinot kvalifikāciju un popularizējot itāļu valodas, literatūras un kultūras statusu valstī.

LIVPA galvenās aktivitātes ir:

  • Semināru organizēšana pasniedzējiem par aktuālākajiem itāļu valodas, literatūras un kultūras apguves jautājumiem;
  • Itāļu valodas un kultūras nedēļas popularizēšana;
  • Latvijas itāļu valodas pasniedzēju darbu publicēšana;
  • Itāļu valodas, literatūras un kultūras nometņu organizēšana pasniedzējiem, skolēniem un studentiem;
  • Aktuālās informācijas pieejamības un aprites nodrošināšana par LIVPA darbības saistītajām jomām.

LIVPA sadarbojas ar mācību literatūras izdevniecībām Latvijā un Itālijā, ar Itālijas vēstniecību Latvijā, Latvijas Universitātes Itāļu valodas centru, Latvijas Valodu Skolotāju asociāciju, arī ar citām Latvijas un ārvalstu organizācijām.