ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Kā kļūt par biedru

Par biedrības "Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācijā" biedru var kļūt katrs Latvijā vai ārvalstīs dzīvojošs itāļu valodas pasniedzējs, kam pieņemami biedrības mērķi un ir gatavība darboties šo mērķu sasniegšanai.

Ja arī Jūs vēlaties kļūt par biedru un iesaistīties biedrības darbībā:

  1. Aizpildiet elektroniski Biedra pieteikuma veidlapu uzņemšanai biedrībā "Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija" šeit.
  2. Pēc valdes lēmuma pieņemšanas par Jūsu uzņemšanu biedrībā, veiciet biedra naudas maksājumu (20,00 EUR gadā) uz biedrības kontu:
Saņēmējs: Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija
Reģ. Nr. LV40008112441
Banka: AS Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV24PARX0004478540001
Maksājuma mērķis: Biedra maksa [Vārds] [Uzvārds]


Kāpēc jākļūst par biedru

Jo, pateicoties LIVPA, itāļu valodas pasniedzēji var pacelt personīgo praksi jaunā līmenī.

(Maria Teresa Brintazzoli)

* * *

L lieliska atmosfēra,
I interesantas un radošas diskusijas, kurās dalāmies
V valodas pasniegšanas aktualitātēs,
P pilnveidojam savu pieredzi, un ne tikai...
A atsaucies un pārliecinies!

(Baiba Bankava)

* * *

Uzskatu, ka LIVPA vieno mūs, itāļu valodas pasniedzējus, tādējādi veicinot profesionālās pieredzes apmaiņu gan mācību materiālu ziņā (nodrošinot piekļuvi dažādiem materiāliem), gan informatīvos nolūkos. Man personīgi vienmēr ir patikusi apziņa, ka ir kāds, kas man var sniegt draudzīgu atbalstu profesionālajā darbībā.

(Jekaterina Ņikitina)

* * *

Asociācija palīdz pasniedzējiem veicināt itāļu valodas un kultūras izplatību Latvijā un piedāvā papildināt itāļu valodas zināšanas kā studentiem, tā pasniedzējiem. Asociācija mums visiem nodrošina izaugsmes iespējas Latvijā!

(Baiba Čamane)

* * *

LIVPA apvieno pasniedzējus, kas palīdz itāļu valodas interesentiem apgūt Dantes valodu, piedāvājot iespēju sadarboties ar skolām, valodu centriem un citām izglītības iestādēm, kas veicina itāļu valodas un kultūras izplatību Latvijā.

(Inga Smiltniece)

* * *

Ir vērts iestāties LIVPA, lai iegūtu informāciju par jaunumiem itāļu valodas pasniegšanā, aktuāliem darba piedāvājumiem, jaunākajām publikācijām utt.

(Leonards Varžinskis)

* * *

LIVPA dod ieskatu itāļu valodas kā svešvalodas didaktikā. Tas ir atbalsta punkts tiem, kas piedāvā/meklē darbu saistītu ar itāļu valodu, ir ieinteresēti piedalīties kultūras pasākumos, vai vienkārši vēlas iepazīties un aprunāties ar tiem, kam itāļu valoda ir dzimtā valoda.

(Maria Rita Lupi)

* * *

LIVPA darbība ir būtiska, jo tā nodrošina informācijas apmaiņu starp tiem, kas pasniedz itāļu valodu un tiem, kas to apgūst. Tas ir pirmais solis, lai nodrošinātu sekmīgu itāļu valodas izplatību Latvijā.

(Linda Karole)


Biedru priekšrocības

Kļūstot par biedrības biedru, Jūs varat:

  • saņemt informāciju par Biedrības darbību;
  • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;
  • lietot un popularizēt Biedrības mērķdarbības rezultātus: informatīvos, mācību un metodiskos materiālus, programmas, praktisko pieredzi u.c.;
  • saņemt atlaides un priekšrocības pie dažādiem Biedrības sadarbības partneriem;
  • saņemt informāciju par darba iespējām Latvijā.