ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

/ 09.12.2021. /
Itāļu valodas mācīšana Latvijā un Lietuvā

Priekšlikumi itāļu valodas apguves veicināšanai un sadarbības stiprināšanai starp pasniedzējiem. Valentina Kopola, maģistra darbs / 13.05.2013. /
Itāļu valoda Latvijā – Baiba Bankava - Edizioni Edilingua

Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija (ALII) ir dibināta 2007. gada februāri. Tas pamatus lika dažu jaunu un uzņēmīgu pasniedzēju grupa, kas Latvija docēja itāļu valodu. 6 gadu pastāvēšanas laikā asociācija ir balstījusies tikai uz biedru un no biedru naudām iegūtajiem līdzekļiem. Asociācijas pamatakmens ir tās locekļu radošums, fantāzija un mīlestība uz itāļu valodu!

Šis publikācijas mērķis ir sniegt ieskatu un iepazīstināt lasītāju ar itālianistikas vēsturi Latvija, ka ari dalīties ar dažām ALII biedru veidotam un pārbaudītam didaktiskajam aktivitātēm, kuras itāļu valodas apguvēju vidū līdz šim guvušas īpašu atzinību.

Lejuplādēt pētījumu šeit. / 05.11.2012. /
Itālijas kultūra Latvijas vēsturē – Maurīcio Lo Re

Kaut arī Itāliju un Latviju šķir liels attālums, itāļu kultūra guvusi iemiesojumu dažādās Latvijas kultūras dzīves jomās. Tas īpaši vērojams tādās arhitektūras pērlēs kā Rundāles un Jelgavas pils, Niklāva Strunkes, Eduarda Kalniņa, Ludolfa Liberta gleznās un Jāņa Raiņa sacerējumos.

Šajā publikācijā ietverta Maurīcio Lo Re (Itāļu vēstnieks Rīgā, laikā no 2000. līdz 2004. gadam) lekcija, kas tika nolasīta Reiterna namā 2002. gada 18. oktobrī un vēlāk tika papildināta ar piezīmēm, nobeiguma rindkopu un dažiem Raiņa dzejoļiem.

Lejuplādēt pētījumu šeit.  (~9,0 MB)/ 04.01.2012. /
Itāļu valoda Rīgas ielās – Jeļena Gridina

Globalizācija, tūrisma attīstība un tirdzniecības sakari ir veicinājuši itāļu valodas pieprasījumu Latvijā. Pētījuma darba objekts ir reklāmas izkārtnes Rīgā un ar itāļu valodu saistītie elementi tajās. Pētījumā tiek apskatīta itāļu vārdu izvēles motivācija, tiek analizēta šo vārdu lingvistiskā un semantiskā nozīme, kā arī izcelti starpkultūru aspekti. Pētījuma rezultāti atspoguļo, ka izkārtnēm itāļu valodā piemīt galvenokārt stereotipisks raksturs, tādējādi pastiprinot sabiedrībā dominējošās asociācijas saistībā ar Itāliju. Izkārtnēs pārsvarā dominē "caurspīdīgi vārdi" (tie ir vārdi, kuru nozīmi un formu var atpazīt un saprast, jo tā ir līdzīga dzimtajai valodai), kā arī vārdi, kas atpoguļo Itālijas sociālkulturālo realitāti. Pētījuma autore atklāj arī īpašvārdu lietošanu kā visplašāk izplatīto fenomenu. Darbā tiek arī analizētas arī itāļu vārdu transkripcijas tendences, kas atvieglo šo vārdu izrunu vai nozīmes izpratni.

Lejuplādēt pētījumu šeit.  (~2,5 MB)/ 07.09.2011. /
Radniecisko valodu didaktika: franču un itāliešu valodas – Jeļena Gridina

Pētījuma galvenā tēma ir radniecisko valodu, it īpaši romāņu valodu, pasniegšanas problemātika. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tādiem aspektiem kā valodu distances izpratne un uztvere, romāņu valodu paralēlas apguves galvenās stratēģijas un lingvistiskie aspekti tajās. Pētījuma mērķi ir izpētīt franču un itāliešu valodu mācīšanas situāciju Latvijas Universitātes kontekstā, ar lielāko uzmanību pret itāliešu valodu, analizēt iespējamās pieejas un stratēģijas franču un itāliešu valodas paralēlajai apguvei.

Lejuplādēt pētījumu šeit.  (~102 kB)/ 06.09.2011. /
Romāņu valodu paralēlas apguves procesa optimizācija leksikas līmenī – Jeļena Gridina

Pētījuma galvenā tēma ir atpoguļot dažādas stratēģijas romāņu valodu paralēlās apguves procesa kontekstā. Piedāvātās apguves stratēģijas visvairāk tiek attiecināmas uz leksisko kompetenci, atklājot, ka starp franču un itāliešu valodām pastāv savstarpēja komplementaritāte radnieciskās izcelsmes iemesla dēļ.

Lejuplādēt pētījumu šeit.  (~128 kB)/ 09.08.2011. /
Itāļu valodas iesācēju līmeņa starpvalodas veidošanās mehānismi – Jeļena Gridina

Kopš 2009. akadēmiskā gada Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē (HZF) tika ieviesta jauna bakalaura programma, kas piedāvā apgūt divas romāņu valodas vienlaicīgi: franču–spāņu, franču–itāļu. Pētījuma mērķis ir izpētīt itāļu valodas mācīšanas situāciju daudzvalodības kontekstā, analizēt starpvalodas veidošanas principus itāļu valodas apguves iesācēju līmenī, lai izsekotu stratēģijas, ko iesācēji lieto pirmajā saskarsmē ar jaunu romāņu svešvalodu, noteikt iepriekš apgūto valodu lomu, izpētīt mijiedarbību starp dzimto valodu, pirmo svešvalodu un mērķvalodu, izpētīt valodas distanci un tās uztveres lomu itāļu valodas apguves procesā.

Lejuplādēt pētījumu šeit.  (~150 kB)/ 11.12.2008. /
Itāļu valodas apmācība Latvijā – Lubova Medvedeva - Consorzio ICoN

"Itāļu valodas apmācība Latvijā" ir mēģinājums apkopot pieejamos datus, informāciju, novērojumus, kā arī faktus kas attiecas uz itāļu valodas izplatību Latvijā pēdējo piecpadsmit gadu laikā.

Pētījuma autore pievērš uzmanību itāļu valodas apguves realitātei Latvijas augstskolu un valodu skolu līmenī. Darbā tiek analizēts studiju piedāvājums, kursu organizēšanas kārtība, attiecības starp pasniedzējiem un studentiem, mācību materiālu izmantošana, kā arī sadarbība augstskolu starpā.

Nozīmīgi, ka pētījumā tiek uzskaitītas institūcijas, kas piedalās itāļu valodas un kultūras izplatīšanā, to vidū minot arī Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociāciju.

Lejuplādēt pētījumu šeit.  (~640 kB)