trešdiena, 2024. gada 12. jūnijs
Itāļu valoda pēdējā brīdī
F. Bordona, Dž. Sičiliano, 152 lpp.

Lielbritānijas izdevniecības "Dorling Kindersley" izdotā itāļu valodas mācību grāmata adaptēta un pielāgota mūsu vajadzībām. Itāļu valodas vārdi grāmatā ir izskaidroti un salīdzināti ar latviešu valodu.

Izdevumā jūs atradīsiet: precīzi un skaidri izklāstītus gramatikas pamatus, itāļu vārdu izrunu, kas norādīta nevis fonētiskajā transkripcijā, bet "ar latviešu burtiem", dialogus par dažādām tēmām, vingrinājumus, kas palīdzēs atkārtot un nostiprināt apgūto, īsu itāļu-latviešu un latviešu-itāļu vārdnīcu grāmatas beigās.

Pašmācības grāmata būs labs palīgs ceļojumā uz Itāliju, jo tajā var atrast ziņas arī par dažādām Itālijas sadzīves īpatnībām.

Katru dienu 15 minūtes, Itāļu valoda
F. Lodži, 160 lpp.

Grāmata domāta valodas pamatu apgūšanai īsā laikā – katru dienu mācībām veltot tikai 15 minūtes. Tās pamatdaļu veido 12 tematiskas nodaļas, kuras sadalītas piecās 15 minūšu nodarbībās. Viena no tām ir veltīta vielas atkārtošanai. Tematika galvenokārt ir sadzīviska rakstura.

Aiz vārdiem un frāzēm svešvalodā kvadrātiekavās dots izrunas atveidojums ar latviešu alfabēta burtiem. Nobeiguma daļā ievietots ēdienkartes ceļvedis – ēdienu nosaukumi un kulinārijas termini, kā arī tulkojošā vārdnīca. Ilustratīvais materiāls izvēlēts veiksmīgi un mācīšanās procesu padara vieglu un interesantu.

Grāmatu iesakām izmantot interesentiem bez priekšzināšanām, kā arī tiem, kas grib atsvaidzināt savas zināšanas. Tā noderēs gan skolu jaunatnei, gan studentiem, gan arī cilvēkiem, kuriem patīk ceļot un citiem interesentiem.

Itāļu valoda trīs mēnešos
M. Reinoldsa, 256 lpp.

Piedāvājam jums Lielbritānijas izdevniecības "Dorling Kindersley" izdotās itāļu valodas mācību grāmatas latviešu izdevumu, kas ir adaptēts un pielāgots mūsu vajadzībām. Itāļu valodas parādības šajā grāmatā ir izskaidrotas, salīdzinot tās ar latviešu valodu.

Grāmatā jūs atradīsiet: precīzi un skaidri izklāstītus itāļu gramatikas pamatus – tā, lai tie būtu uztverami arī valodniecības nespeciālistam; itāļu vārdu izrunu, kas norādīta nevis fonētiskajā transkripcijā, bet ar "latviešu burtiem" (īpašā veidā ir norādīti tie vārdu uzsvari itāļu valodā, kurus parasti rakstībā neattēlo); dialogus par dažādām tēmām; vingrinājumus, kas palīdzēs jums atkārtot un nostiprināt apgūto; īsu itāļu-latviešu un latviešu-itāļu vārdnīcu grāmatas beigās.

Itāliešu valodas gramatika latviešiem
Dž. Fantons, 252 lpp.

Šī ir īpaši latviešiem rakstīta itāliešu gramatikas rokasgrāmata, kuras autors ir itālietis Džovanni Fantons, kurš trīs gadus pasniedza itāliešu valodu LU Svešvalodu fakultātē.

"Itāliešu valodas gramatika latviešiem", kurā autors savdabīgā veidā izklāsta itāliešu gramatikas pamatus, galvenokārt domāta valodas apguvējiem, kam jau ir lielākas vai mazākas priekšzināšanas. Taču grāmatā iekļautas arī darbības vārdu locīšanas tabulas un gramatikas vingrinājumi, kas noderēs arī iesācējiem.