piektdiena, 2024. gada 23. februāris
Mazā latviešu-itāļu sarunvārdnīca
Sast. Raimonds Trūps

Izdevējs: Zvaigzne ABC


Itāļu-latviešu-itāļu kabatas vārdnīca
Sast. Raimonds Trūps

Izdevējs: Zvaigzne ABC


Itāļu - latviešu vārdnīca bildēs
360 lpp.

Vārdnīca domāta ikvienam, kas interesējas par valodām. Tā ir sakārtota pēc tematiskā principa, skarot svarīgākos ikdienas dzīves tematus: cilvēks, veselība, darbs, sports, transports, ēšanas tradīcijas utml.

Vārdnīcā ietverti arī daudzi sarunvalodā lietoti vārdi un izteicieni, kā arī doti metodiski ieteikumi, kā to lietot, lai efektīvāk iegaumētu vārdus un izteicienus. Grāmatas beigās ir vārdu rādītājs, vārdiem pievienota izruna ar latviešu burtiem.

Vārdnīcā ievietots bagātīgs attēlu klāsts, kas palīdz saprast un iegaumēt informāciju. Tā ir praktiska, rosinoša un ērti lietojama.

Itāļu - latviešu vārdnīca
sast. D. Meiere, 632 lpp.

Vārdnīcā iekļauti visi mūsdienu itāļu valodā visbiežāk lietotie vārdi (aptuveni 14 000 šķirkļu). Atšķirībā no daudzām pēc šķirkļu skaita līdzīga apjoma vārdnīcām šī jaunā "Itāļu-latviešu vārdnīca" atspoguļo visas katra vārda izplatītākās nozīmes.